Sociale veiligheid & acceptatie

Gepubliceerd op 3 mei 2018 om 08:01

Sociale veiligheid en acceptatie: veilige steden, onderwijs, kwetsbare minderheden en duurzame infrastructuur


Het kabinet streeft naar sociale veiligheid en acceptatie van alle burgers. De focus ligt daarbij op:

 - minder intimidatie en geweld tegen vrouwen

 - meer sociale acceptatie en sociale veiligheid voor lhbti-personen

Vrouwen en lhbti-personen worden vaker dan anderen geconfronteerd met (seksueel) geweld en sociale onveiligheid, zowel in de openbare ruimte als thuis, op school, op het werk, in de zorg en in de sport.
Ondanks lichte verbeteringen in de afgelopen periode is de sociale acceptatie van lhbti-personen ook in biculturele- en levensbeschouwelijke kringen nog een aandachtspunt.
Gendergerelateerd (seksueel) geweld tegen vrouwen is geworteld in ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen. Ook houdt geweld tegen vrouwen verband met structurele ongelijkheden die vrouwen ervaren in alle aspecten van hun leven, van onderwijs tot werk, zoals mijn collega van Justitie en Veiligheid (JenV) schreef in een brief aan uw Kamer naar aanleiding van de #MeToo-berichtgeving. Geweld tegen vrouwen is niet zozeer een ‘vrouwenprobleem’; het grootste deel van de daders is man. Mannen moeten dus deel van de oplossing zijn. Oorzaak van het geweld tegen lhbti-personen is onder andere het gebrek aan sociale acceptatie van gender- en seksuele diversiteit.


Overzicht (voorgenomen) maatregelen sociale veiligheid en acceptatie

- Het kabinet zet de samenwerking met Regenboogsteden voort tot en met 2022. Steeds meer gemeenten voeren een actief lhbti-beleid. Ook provincies zetten zich steeds vaker in voor een regenboogaanpak. Onderdeel van de samenwerking is de vraag hoe de inzet van provincies de aanpak van gemeenten kan versterken. 

- De aanpak van seksueel geweld in de openbare ruimte krijgt een impuls met het project ‘Veilige Steden’. Gender gerelateerd geweld komt binnenshuis voor, maar ook veel daarbuiten. Veel vrouwen geven aan dat zij lastig worden gevallen op straat, op hun werk, in het openbaar vervoer en tijdens het uitgaan. Met het project ‘Veilige steden’ wordt de lokale aanpak voor veiligheid van vrouwen ondersteund. Het project, dat loopt van 2018 tot 2022, richt zich op samenwerking met gemeenten om problemen als straat intimidatie en seksuele intimidatie en seksueel geweld in het uitgaansleven aan te pakken. Deze aanpak zal waar mogelijk verbonden worden met de lokale aanpak voor veiligheid van lhbti-personen, en met de aanpak voor seksuele weerbaarheid van meisjes en jongens.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.